[Longread] Gratis personeel – Deel 7

De vaste lezers van deze rubriek weten dat wij ons zorgen maken over de vervaging van de definitie werk. Werk hoort beloond te worden conform CAO of in ieder geval het minimum loon. Het begint er echter steeds meer op te lijken dat werken met behoud van uitkering de nieuwe norm is. Onze overheid wringt zich in allerlei bochten om de Sociale Zekerheid betaalbaar te houden en heeft de uitkeringsgerechtigde als verdienmodel ontdekt.

Een klein berichtje in een lokale krant trok onze aandacht, werken met behoud van uitkering voor € 1,50 per uur. Nader onderzoek lijkt op zijn plaats, mede omdat ISD Noordoost recent in het nieuws was met haar begeleidingstraject Fit voor Werk, u weet wel het project waarin bijstandsgerechtigden werden vernederd door ze en plein public gezonde boodschappen te laten doen in de Lidl onder het toeziend keurend oog van een wijze projectmanager. Geschrokken door de vele reacties heeft de ISD Noordoost, inmiddels gefuseerd met de sociale werkplaats Fivelingo tot Werkplein Fivelingo, dit traject per direct beëindigd. De ISD Noordoost blinkt uit in vele projecten onder verschillende namen, allen gefinancierd door o.a. de provincie Groningen en het ESF. En de nieuwste tak van sport heet dus Flextensie.

Flextensie beweert op haar website dat zij tijdelijk werk lonend maakt. De vraag is voor wie het werk lonend is? De uitkeringsgerechtigde mag namelijk met behoud van uitkering aan het werk en verdient netto € 1,50 per uur bovenop zijn/haar uitkering tot een maximum van € 198,00 per maand gedurende zes maanden. Nergens wordt vermeld of deze extra inkomsten als loon worden geboekt of als aanvullende uitkering. Voor de belastingdienst maakt dit niet uit, uiteindelijk zijn het extra inkomsten die weer invloed hebben op de hoogte van de huur en zorg toeslag. Een deel van de verdienste zal dus achteraf via de jaaropgaaf terugvloeien in de staatskas. Het lijkt er overigens op dat er geen WW-rechten worden opgebouwd, immers men blijft in de uitkering. Een 16-jarige vakkenvuller bij de Jumbo verdient overigens het dubbele.

Wat Flextensie nou precies is, is ons overigens onduidelijk. In ieder geval volgens hun eigen website geen uitzendburo, geen payroller en geen re-integratiebedrijf. En dat klopt, hoewel ze opereren als re-integratieburo beschikken ze over geen enkel keurmerk en zijn niet aangesloten bij de branchevereniging.

Op de website van de ABU lezen we dat het gemiddelde inleentarief € 9,00 bedraagt. Een werkgever die gebruik heeft gemaakt van Flextensie, anonimiteit gewaarborgd, weet ons te vertellen dat het verschil tussen een normaal inleentarief en deze € 9,00 afgedekt wordt door een loonkostensubsidie op basis van inzetbaarheid. Overigens een normale werkwijze voor mensen in de WIA of de WaJong, echter niet voor WWB-ers. Bij een WWB-er mag je er immers van uitgaan dat het gezonde mensen betreft. Wel maken we daar één uitzondering op en dat betreft het granieten bestand dat in Nederland geschat wordt op 230.000 bijstandsgerechtigden. Het granieten bestand is een vakterm uit de arbeidsbemiddeling en de Sociale Zekerheid en duidt op een groep structureel werklozen die op geen enkele wijze te motiveren zijn om te participeren op de arbeidsmarkt.

De werkgever heeft dus goedkoop personeel door de inzet van loonkostensubsidies en bespaart ongeveer € 3,50 per uur ten opzichte van de normale kosten op basis van minimumloon inclusief werkgeverslasten. Dit betekent dat de € 9,00 naar Flextensie vloeit, die daarvan € 1,50 betaalt aan de werkende. Met andere woorden rest er per werkende € 7,50 per uur. Naast dit bedrag hebben we kunnen lezen dat Europese subsidiegelden deze trajecten mogelijk maken. En als laatste hebben we nog de re-integratievergoeding per werkloze. In de rijksbegroting 2016 is hiervoor een totaalbedrag opgenomen van 7,1 miljard. Met andere woorden de uitkeringsgerechtigde is een product geworden waar veel geld mee te verdienen is, zolang hij maar niet in een reguliere baan terechtkomt. De € 7,50 vermeerderd met de subsidiegelden vloeien deels terug in de kas van de gemeente als uitkeringsverstrekker en het overige deel in de zakken van de mensen achter de re-integratie industrie. Re-integratiegelden die geoormerkt zijn en bedoeld voor de werkloze die dit in dient te zetten om terug te keren op de arbeidsmarkt.

Voor de geïnteresseerden wie er dan achter Flextensie zitten hebben we nog even verder gespit. Het eerste dat opvalt is dat Flextensie beweert transparant te werken, maar ondertussen een werkmaatschappij is in een web van stichtingen en BV’s. Het is ons overigens een raadsel waarom er zowel een Stichting Flextensie is als een Flextensie BV. Overigens zijn deze bedrijven en stichtingen allemaal op één adres gevestigd in Den Haag, namelijk de Hellingweg 96 G, zie onderstaand printscreen uit het handelsregister.

gratis personeel deel 7 foto 1

Achter dit web aan bedrijfjes en stichtingen zitten slechts een paar mensen, namelijk Suzanne de Visser met haar moedermaatschappij SDV BV en Guus Budel van van Duinen beheer eveneens de eigenaar van NOH2O en OSPS en mede-eigenaar van 12Hire (samen met Enthri Capital BV, o.a. eigenaar van Evita Zorg). Guus Budel die we overigens al kennen van het faillissement van Shops at Work. Qualitee BV is overigens een bedrijf op hetzelfde adres van ene Michel Budel, wij vermoeden geen enkele relatie tot Guus Budel, hè papa. Michel is wel eigenaar van Osaas, bouwer van webportals. Benieuwd welke portals ze gebouwd hebben, we vermoeden o.a. Citee (ook initiatief van Guus Budel), Flextensie en Shops at Work met gemeenschapsgelden. Zelf hebben ze trouwens geen website, erg vreemd voor een webbouwer. Genoeg gezocht, dit dragen we graag over aan professionals.

Gemeente Eemsmond, en overige partners van dit consortium, wij zouden u willen vragen nog eens goed te kijken met wat voor lieden u nu weer in zee bent gegaan? En bedrijven, inwoners en uitkeringsgerechtigden uit de regio Eemsmond, stelt u eens de vraag of wij dit moeten willen met ons allen? Of zullen we ervoor kiezen om deze graaiers buiten te sluiten en mensen in normale dienstverbanden, eventueel met ondersteuning loonkostensubsidie voor de werkgever, in te zetten. Mensen doen dan echt mee op de arbeidsmarkt, voelen zich gewaardeerd en bouwen rechten op.

FNV, CNV, de Monitor of wie zich ook geroepen voelt, neem contact met ons op via info@batavirus.nl en we organiseren samen met u een nationaal debat over het thema werk en sociale zekerheid. Stop de definitievervaging en het exploiteren van mensen. Laten we de negatieve spiraal die onze arbeidsmarkt ondermijnt doorbreken. Laat werk weer echt werk zijn met bijpassende beloning. Dan trekken we samen de economie uit het slop en laten de crisis achter ons.

Deze serie bestaat uit de volgende delen:[Longread] Gratis personeel - Deel 1[Longread] Gratis personeel - Deel 2[Longread] Gratis personeel - Deel 3[Longread] Gratis personeel - Deel 4[Longread] Gratis personeel - Deel 5[Longread] Gratis personeel - Deel 6[Longread] Gratis personeel - Deel 7[Longread] Gratis personeel - Deel 8

Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

3 gedachten aan “[Longread] Gratis personeel – Deel 7”

  1. Als u dit probleem echt onder de aandacht wilt brengen van bijvoorbeeld De Monitor, FNV en CNV, is het een kleine moeite hen actief te benaderen door zelf een mail te sturen. Neem de regie in eigen handen is dus mijn devies.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.