Grexperiment

Grexperiment

Griekenland verkeert opnieuw in recessie, een onopvallend berichtje vandaag in de media. Een berichtje dat overigens schreeuwt om aandacht. De gevestigde orde heeft wederom een brevet van onvermogen afgegeven, want sinds 2007 is er cumulatief meer dan 400 miljard euro in de Griekse economie gepompt. De vraag rijst uiteraard waar al dat geld is gebleven, wel weten we dat de Griekse bevolking er niet wijzer van is geworden. Triest genoeg zonder enig resultaat, zoals we allemaal inmiddels weten. Griekenland is nog steeds failliet en de verhoudingen met de rest van Europa staan op scherp. Dijsselbloem en consorten hebben inmiddels aangegeven geen oplossing meer te zien. Overigens verbaast dit niet aangezien men vast blijft zitten in economische “oplossingen” die inmiddels al ruim bewezen hebben niet te werken. Omdenken is uiteraard niet aan de orde, de dwangbuis van de EU zit te strak en geeft geen enkele ruimte!

Het lijkt er steeds meer op dat het oplossen van de problematiek in Griekenland een heel andere aanpak vraagt. Gisteravond zat ik daar genietend van een Dikke Citroen naast een kaasplankje over te filosoferen. Het resultaat was een rigoureus plan wat ik graag wil delen. De strategie om de Malaise aan de Méditerranée op een andere manier aan te pakken, komt op het volgende neer:

  • Het direct bevriezen van alle schulden.
  • Iedere Griek van 18 jaar en ouder ontvangt 5 jaren lang een basisinkomen van € 650,00 per maand, het minimumloon in Griekenland.
  • Een commissie (bewindvoerders vanuit de EU of iets dergelijks) coördineert de re-organisatie van de Griekse overheid.
  • In overleg met de Grieken wordt er een definitief plan van aanpak opgesteld om de schulden af te lossen.
  • Ieder jaar een nieuwe go/no go op basis van de voortgangsevaluatie.

Uiteraard zult u me voor gek verklaren dat ik juist in Griekenland het basisinkomen wil invoeren. De belangrijkste reden is dat ik geloof in de kracht van een samenleving. Hierbij wil ik met name aantekenen dat de Grieken niet het aartsluie volkje zijn zoals de media suggereren. Integendeel. De Grieken behoren tot de productiefste volkeren binnen de EU (bron: Eurostat). Uiteraard rijst dan de vraag of we dat wel kunnen betalen. Het totale bedrag om de Grieken van 18 jaar en ouder een basisinkomen van € 650,00 per maand te bieden gedurende 5 jaren is circa 350 miljard. Een bedrag dat vrijwel gelijk is aan de steun die het land al heeft mogen ontvangen (!), maar waar de bevolking niets van heeft teruggezien.

Een gewaagd experiment dat ons antwoord kan geven op de vraag of het basisinkomen toekomst heeft. Een experiment in een land dat al in de misère zit en niet meer hoeft te rekenen op een oplossing vanuit de EU. Dit in schril contrast met Finland, waar het basisinkomen ingevoerd wordt, en Zwitserland, waar een basisinkomen ook serieus overwogen wordt. Ik verklaar me solidair met de Griekse bevolking en doe graag een oproep aan de EU om het Grexperiment te starten. Wie durft te volgen?


Meer artikelen in deze categorie:
[catlist categorypage=”yes”]


Auteur: Watapatja

Out of the box omdenker die graag zijn mening ventileert over allerlei onderwerpen met zwaartepunt sociale zekerheid, onderwijs en arbeidsmarkt. Motto; verbaas en verwonder, immers niets is wat het lijkt! Twittert onder de naam @Watapatjee

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd.