Geval van een Mort Civile

Al eerder hebben we aandacht besteed aan huisuitzettingen. Op verzoek van een jurist stapte ik vanochtend in de auto om een zelfstandig ondernemer zonder opdracht en inkomen te bezoeken in de Gemeente Buren. Mij werd verzocht mee te denken hoe deze ondernemer weer aan opdrachten en inkomen zou kunnen komen. “Geval van een Mort Civile” verder lezen

Dik Wessels deed goede zaken met Eurocommerce!

Met veel plezier hebben we het boek de Kantorenkoning gelezen. We hebben ons verbaasd over adviezen van niet de minste bankdirecteuren om in 2007 aandelen van AEGON, Fortis en ING te kopen. Op dat moment hadden deze bankdirecteuren al best een beeld kunnen hebben van de komende problematiek en het gevaar van dit advies. Navraag leert ons dat Op Duindigt in 2007 al de eerste verhalen rond gingen over de komende teloorgang van Eurocommerce. De vraag is of, banken en partners in crime, Ger Visser SR. niet willens en wetens een “Mort Civile” hebben gegeven. Een aantal zaken zijn namelijk nogal frappant te noemen.

“Dik Wessels deed goede zaken met Eurocommerce!” verder lezen

Bankiers alsnog direct arresteren?

Op een pinksterzondag leuk om even een boek te lezen, De Kantorenkoning over de opbouw en ineenstorting van Eurocommerce. En nee, ik val u niet lastig met een recensie. Wel wil ik mijn leeservaring met u delen, zeker omdat niet iedereen dit boek zal lezen. Bij veel vastgoedverhalen heb ik al langer de indruk dat banken ook zelf enige verantwoordelijkheid hadden. Dit boek bevestigt dat en gaat wat verder. Duidelijk wordt namelijk dat teneinde de bonuscultuur te redden, leningnemers allerlei verklaringen en nepcontracten moesten overleggen zodat de overfinanciering van vastgoed door kon gaan. Daarmee stelden de bankiers hun bonus veilig.

“Bankiers alsnog direct arresteren?” verder lezen

Wordt Asito het TSN 2.0?

Door de decentralisatie en de prijzen oorlog die onder aanvoering van TSN werd ingeleid ging de thuiszorgsector ten onder. Deze manier van doen hebben veel betaalde banen gekost. Daarnaast is de aangeboden zorg voor vele zorgbehoevenden achteruit gegaan. Over TSN is dan ook veel gezegd en geschreven, opmerkelijk blijft echter de manier waarop de grootaandeelhouder ADG Dienstengroep SE zich heeft willen verlossen van alle verantwoordelijkheid. De schade moest zoveel mogelijk bij de overheid, personeel en crediteuren komen te liggen zo lijkt het. In aanloop naar het faillissement speelde een procedure waarin TSN probeerde salarisverlagingen door te voeren. Het vreemde is dat de bewindvoerders deze procedure nog hebben voortgezet ook. Want eigenlijk is een organisatie als TSN gewoon een veredeld uitzendbureau. In opdracht van de gemeenten worden mensen ter beschikking gesteld om zorg te verlenen.

“Wordt Asito het TSN 2.0?” verder lezen

Alweer een winnaar?

Veel bedrijven, werkgevers en leveranciers van flexibel personeel doen mee aan allerlei “wedstrijden” om zo af en toe ook eens positief in het nieuws te komen. Dergelijke programma’s worden nu van de buis gehaald en prijswinnaars nemen alsnog afstand van hun eerdere deelname. In een aantal gevallen blijken dergelijke wedstrijden namelijk een verdienmodel voor de organisatie van de wedstrijd en niets anders. “Alweer een winnaar?” verder lezen

(Schijn) zelfstandigen, zoek het maar uit!

In de nadagen van dit slechtste kabinet ooit probeert men in aanloop naar de verkiezingen nog enige zelf veroorzaakte puinhopen weg te moffelen. Een van die puinhopen is de wet DBA. De gevolgen zijn namelijk inmiddels volop merkbaar, met de overheid voorop worden zzp-ers namelijk vervangen door payrollers en uitzendkrachten. En dat betreft ook de echte zelfstandige. Maar dat probeert men nu te voorkomen door aanpassingen in de definitie van kwaadwillend. Dit zou meer duidelijkheid geven over schijnzelfstandigheid versus echte zelfstandigheid voor zzp-ers en haar opdrachtgevers. “(Schijn) zelfstandigen, zoek het maar uit!” verder lezen

Laat de banken ploffen, maar bankiers met rust.

Mooie kerstboom was dat Palm Invest. De vraag is in hoeverre die zwendel scheelt met de business van de hofleveranciers aan advocaten kantoren schurken in jurken , te weten onze grootbanken. Door hun medewerking aan overfinanciering en inklappende paraplu’s bij regen ontstaan problemen waar de advocatuur door bestaat.

Minister Dijsselbloem vertelde in het FD onlangs dat in de crisis banken ten onrechte de schuld hebben willen neerleggen bij de armen mensen en failliete ondernemers, die teveel schulden hadden en niet meer aan hun verplichtingen konden voldoen. Heel bewust is een grote groep mensen gecreëerd die we het “precariaat” noemen. Banken en overheden zijn daarvoor samen verantwoordelijk. Denk daarbij ook aan de mislukte wetten DBA en WWZ die enkel meer inkomensonzekerheid brachten. De bedoeling was een situatie te realiseren waarin het “precariaat” de schuld kon krijgen. Bewust is dit in de media gevoed door veel teveel aandacht te schenken aan Islamisering en aanverwante zaken. Ook de zaak Wilders die veel aandacht kreeg past in dat beeld.

Sommige mensen beweren zelfs dat de aanslagengolf van 2016 in Europa en de zogenaamde vluchtelingen problematiek “staged events” waren. In hoeverre we de complete waarheid boven tafel zullen krijgen, de komende maanden, moeten we afwachten. Duidelijk werd wel dat de banken crisis niet voorbij was. De oplevende huizenmarkt en het daaruit voortvloeiende zogenaamde economisch herstel kan derhalve een zeepbel blijken te zijn. Ditmaal moeten we niet meer accepteren dat de banken de schuldvraag en de restschulden bij het volk gaan neerleggen. Zoals Italië er nu nog een draai aan wenst te geven. We moeten naar een nieuw systeem. Laat de banken maar ploffen en toon solidariteit naar elkaar en in de ruilhandel die tijdelijk zal volgen. Het laatste reddingsplan wat nu voor bank Monte dei Paschi klaar ligt kan zo niet doorgaan. Het zou betekenen dat alsnog de kleine aandeelhouders van bijvoorbeeld SNS schadeloos gesteld moeten worden. Ik verwacht derhalve dat 2017 met bancair vuurwerk zal beginnen. Wij kunnen samen naar een nieuw systeem zonder de lobby kracht van banken, energiebedrijven , uitzenders mensenhandelaren en de farmacie.

In tijden van grote verandering moeten we niet teveel bezig gaan met de schuldvraag. Van de mensen werkzaam in de financiële sector en de rest van de periferie van adviseurs zoals advocaten, deurwaarders en accountants was ruim 99% loonstrookverslaafd. Ze handelden omdat ze niet beter wisten. Laat ze dus met rust s.v.p. we hebben namelijk iedereen nodig voor de opbouw van een nieuwe basis.

Rest mij u een fijne jaarwisseling te wensen en kijk ik uit naar een positief 2017 waarin social enterprising en lokale burger initiatieven een nieuwe norm gaan neerzetten.